پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

پروفسور Saime Ismet Gurhan از دانشگاه Ege University  ترکیه عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی 

حامیان