پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران
کمیته علمی و اجرایی کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت ، اقتصاد و کار آفرینی در تلاش هستند با برگزاری این کنفرانس بتوانند ضمن فراهم سازی فرصتی مغتنم در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند ازخرد جمعی و کمک به ارتقاء کمی و کیفی اهداف و برنامه­  های مشترک در سایه تعامل و همکاری متقابل مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی و سازمان­ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی درسطح ملی و بین المللی در راستای اهداف کلی زیر گام بردارند :

·        ارائه، تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجربیات گسترده در حوزه های مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی 

·        تبادل دستاوردهای جدید میان مدیران و متخصصان

·        طرح مشکلات منطقه ای و بین المللی در زمینه های علمی، آموزشی و صنعتی مرتبط با محورهای کنفرانس و ارائه راه حل های تحقیقاتی برای رفع آنها

·        توسعه همکاری های علمی با سایر مراکز علمی کشور و جهان

·        ارتقاء سطح علمی شرکت کنندگان در کنفرانس از طریق سخنرانی های کلیدی و پنل های علمی ارائه مقالات و پوسترها

·        بهره گیری از ظرفیت علمی بین المللی برای پاسخگویی به برخی از پرسشهای بنیادی در حوزه های مرتبط با کنفرانس

حامیان