మీరు TOURIST VISA పై US రావడం ఎలా?ఖర్చు??PACKAGE TOURS||Most requested video||TELUGU VLOGS FROM USA

మీరు TOURIST VISA పై US రావడం ఎలా?ఖర్చు??PACKAGE TOURS||Most requested video||TELUGU VLOGS FROM USA

Hello Friends, Please watch my video explaining details about Tourist Visa,India to US Tour packages, total price of US Tours, How to face Visa interview etc.. himahaus123@gmail.com

Why US VISA interview gets rejected? F2 USA visa interview (10 common mistakes)

Why US VISA interview gets rejected? F2 USA visa interview (10 common mistakes)

#usavisainterview #visarejectionreasons #commonreasonsforrefusals In this video, I have discussed about the common mistakes that dependent do and get rejected most of the time in an interview. Visa acceptance depends on different factors but the only thing that is in anyone’s control is preparing properly for any visa interview. Just go …

How To Get US Tourist Visa | USA Visa, Interview and more!

How To Get US Tourist Visa | USA Visa, Interview and more!

Support me on Patreon! : https://www.patreon.com/igorryltsev — Some Awesome Gigs: Drive for Uber Up to $1000 bonus: https://partners.uber.com/i/igorr1193ui Get $45 for Airbnb: https://www.airbnb.ca/c/igorr3971 Get $25 for Turo Car Rentals https://turo.com/c/igorr107 — (Drive for Uber Up to $1000 bonus) https://partners.uber.com/i/igorr1193ui My Blog: http://www.uberdrive.ca My Other Blog: https://www.houseincanada.ca (Drive for Uber Up to $1000 bonus) https://partners.uber.com/i/igorr1193ui …